Sains Pertanian

pastikan pelajar membuat latihan pengiraan baja yang diberikan oleh guru