SAPSNKRA Markah PPT 2013

Mohon kerjasama guru-guru matapelajaran Ting.Peralihan. Ting.3, Ting.4 dan Ting 5 utk mengisi dan melengkapkan kemasukan markah PPT 2013 bagi kelas-kelas anda sebelum 20 Julai 2013. Meskipun pihak PPD mahupun admin SAPSNKRA belum menetapkan tarikh akhir kemasukan markah berikutan masalah sistem yg kurang stabil, diminta guru-guru semua berusaha untuk melengkapkan markah supaya dapat diproses dengan segera.Sekian, terima kasih.
Setiausaha Peperiksaan Dalaman.