DOA

assalamualaikum,
kepada akal, roh, dan jasad-jasad yang sihat.
semoga mendapat ilmu yang berkat.
sentiasa mendapat rahmat
balik nanti rehat.
semoga selamat.